Կայքի սեփականության իրավունքը և օգտագործման պայմանները

Կայքը, որը գտնվում է https://thumbnailchecker.com հասցեում, YouTube Thumbnail Checker-ի բացառիկ ստեղծումն է և պաշտպանված է հեղինակային իրավունքի մասին օրենքով:Կայքի հատուկ առանձնահատկությունները կարող են ենթարկվել լրացուցիչ ուղեցույցների, պայմանների կամ կանոնների, որոնք բոլորը կտեղադրվեն Կայքում՝ իրենց համապատասխան գործառույթների հետ կապված:

Այս լրացուցիչ պայմանները, ուղեցույցները և կանոնները ներառված են սույն Պայմաններում՝ հղում կատարելով:

Օգտագործողի պայմանագիր և իրավասություն

Կայք մուտք գործելուց հետո դուք նշում եք ձեր համապատասխանությունը սույն Պայմաններին:Դրանով դուք նաև հաստատում եք, որ ունեք օրինական կարողություն և իրավասություն՝ համաձայնելու սույն Պայմաններին:Կայք մուտք գործելու համար դուք պետք է լինեք առնվազն 18 տարեկան:Եթե համաձայն չեք սույն Պայմանների որևէ մասի հետ, ձեռնպահ մնացեք Sit մուտք գործելուց կամ օգտագործելուց

Այս պայմանները պահանջում են արբիտրաժի օգտագործումը (Բաժին 10.2) անհատական հիմունքներով՝ վեճերը լուծելու և վեճերի դեպքում փոխհատուցման հասանելի միջոցները սահմանափակելու համար:Սույն Օգտագործման պայմանները ձևակերպվել են Օգտագործման պայմանների գեներատորի օգնությամբ:

Մուտք և օգտագործում

Սույն Պայմանների դրույթների համաձայն՝ Ընկերությունը ձեզ տրամադրում է չփոխանցվող, սահմանափակ լիցենզիա՝ Կայքի ոչ առևտրային, անձնական օգտագործման համար:

Որոշակի սահմանափակումներ կիրառվում են այս Պայմաններում նշված ձեր իրավունքների նկատմամբ.

  1. Դուք չպետք է կոմերցիոն կերպով օգտագործեք Կայքը վաճառքի, վարձակալության, վարձակալության, փոխանցման, բաշխման, հոսթինգի կամ այլ կերպ:
  2. Կայքի ցանկացած մասի փոփոխությունը, ածանցյալ աշխատանքների ստեղծումը, ապամոնտաժումը, հակադարձ կոմպիլյացիան կամ հակադարձ ճարտարագիտությունը արգելվում է:
  3. Նմանատիպ կամ մրցակցային կայք ստեղծելու համար Կայք մուտք գործելը չի թույլատրվում:
  4. Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ուղղակիորեն նշված է, Կայքի ոչ մի մաս չի կարող պատճենվել, վերարտադրվել, տարածվել, վերահրատարակվել, ներբեռնվել, ցուցադրվել, տեղադրվել կամ փոխանցվել որևէ ձևով կամ որևէ կերպ:

Ընկերությունը պահպանում է Կայքը փոխելու, կասեցնելու կամ դադարեցնելու իրավունքը՝ օգտատերերին ծանուցելով կամ առանց դրա:Դուք ընդունում եք, որ Ընկերությունը չի կարող պատասխանատվություն կրել ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առաջ Կայքի փոփոխությունների, ընդհատումների կամ դադարեցման համար:

Աջակցություն և սպասարկում

Դուք ընդունում եք, որ Ընկերությունը Կայքին աջակցություն տրամադրելու պարտավորություն չունի:

Մտավոր սեփականություն

Բացառությամբ Օգտագործողի բովանդակության, դուք կարող եք ներդրում ունենալ, Կայքի և դրա բովանդակության հետ կապված բոլոր մտավոր սեփականության իրավունքները (ներառյալ հեղինակային իրավունքները, արտոնագրերը, ապրանքային նշանները և առևտրային գաղտնիքները) պատկանում են Ընկերությանը կամ նրա մատակարարներին:Նկատի ունեցեք, որ սույն Պայմանները և Կայքի հասանելիությունը ձեզ չեն տալիս որևէ իրավունք, կոչում կամ շահ մտավոր սեփականության վերաբերյալ, բացառությամբ 2.1-րդ բաժնում նշված մուտքի սահմանափակ իրավունքների:Ընկերությունը և նրա մատակարարները պահպանում են բոլոր իրավունքները, որոնք հստակորեն չտրամադրված են սույն Պայմաններում:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ տարածքի սահմանափակության պատճառով ես չեմ կարող շարունակել ամբողջական տեքստը:Տեղեկացրեք ինձ, եթե բովանդակության ավելի շատ բաժինների հետ կապված հետագա օգնության կարիք ունեք:

DMCA ծանուցում և DMCA ընթացակարգ հեղինակային իրավունքի խախտման պահանջների համար

Ընկերությունը գնահատում է մտավոր սեփականության իրավունքները և նույնն է ակնկալում Կայքի օգտատերերից:Հեղինակային իրավունքի մասին օրենքին համապատասխան՝ մենք կիրառել ենք խախտող նյութերը հեռացնելու և մտավոր սեփականության իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները, բազմիցս խախտող օգտատերերին հեռացնելու քաղաքականություն:Եթե կարծում եք, որ օգտատերը ապօրինի կերպով խախտում է հեղինակային իրավունք(ներ)ը մեր Կայքի միջոցով, և դուք ձգտում եք հեռացնել խախտող նյութը, տրամադրեք գրավոր ծանուցում, որը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները` համաձայն 17 U.S.C.§ 512 (գ):

Ձեր ֆիզիկական կամ էլեկտրոնային ստորագրությունը:Հեղինակային իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործության (ներ)ի նույնականացում, որը պնդում է, որ խախտված է:Մեր ծառայությունների վերաբերյալ ենթադրյալ խախտող նյութի նույնականացում և դրա հեռացման խնդրանք:Տեղեկություններ, որոնք կօգնեն գտնել խախտող նյութը:Ձեր հասցեն, հեռախոսահամարը և էլ. փոստի հասցեն:Հայտարարություն այն մասին, որ դուք կարծում եք, որ վիճելի նյութը լիազորված չէ հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ, գործակալի կամ օրենքով:Հայտարարություն, որ ձեր ծանուցման տեղեկատվությունը ճշգրիտ է, և դուք իրավասու եք գործել հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ անունից:Նկատի ունեցեք, որ գրավոր ծանուցման մեջ խեղաթյուրումը բողոքող կողմին ենթարկում է պատասխանատվության՝ համաձայն 17 U.S.C.§ 512 (զ).

Հրաժարումներ

Կայքը տրամադրվում է «ինչպես կա» և «որպես հասանելի» հիմունքներով:Ընկերությունը և մեր մատակարարները բացահայտորեն հրաժարվում են բոլոր տեսակի երաշխիքներից և պայմաններից՝ բացահայտ, ենթադրյալ կամ օրենքով սահմանված:Սա ներառում է առևտրականության երաշխիքներ կամ պայմաններ, որոշակի նպատակի համար համապատասխանություն, տիտղոս, հանգիստ վայելք, ճշգրտություն կամ խախտման բացակայություն:Մենք և մեր մատակարարները չենք երաշխավորում, որ Կայքը կբավարարի ձեր պահանջները, հասանելի կլինի անխափան, ժամանակին, անվտանգ կամ առանց սխալների, ճշգրիտ, հուսալի, առանց վիրուսների կամ վնասակար կոդերի, ամբողջական, օրինական կամ անվտանգ:Եթե կիրառելի օրենսդրությունը պահանջում է Կայքի վերաբերյալ որևէ երաշխիք, ապա բոլոր այդպիսի երաշխիքները սահմանափակվում են սկզբնական օգտագործման իննսուն (90) օրվա տևողությամբ:

Որոշ իրավասություններ կարող են թույլ չտալ ենթադրյալ երաշխիքների բացառումը, հետևաբար վերը նշված բացառումը կարող է չկիրառվել ձեզ վրա:Նմանապես, որոշ իրավասություններ կարող են թույլ չտալ ենթադրյալ երաշխիքի գործողության ժամկետի սահմանափակում, ուստի վերը նշված սահմանափակումը կարող է ձեզ համար կիրառելի չլինել:

Ձեր գաղտնիությունը:Խնդրում ենք կարդալ մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը:

Հեղինակային իրավունք/Ապրանքանիշի Տեղեկություններ:Հեղինակային իրավունք ©.Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են.Կայքում ցուցադրված բոլոր ապրանքային նշանները, լոգոները և սպասարկման նշանները մեր սեփականությունն են կամ այլ երրորդ անձանց սեփականությունը:Ձեզ չի թույլատրվում օգտագործել այս նշանները առանց մեր նախնական գրավոր համաձայնության կամ այնպիսի երրորդ կողմի համաձայնության, որը կարող է ունենալ նշանները:

Կոնտակտային տվյալներ

Եթե ունեք հարցեր այս Պայմանների և դրույթների վերաբերյալ, կարող եք կապվել մեզ հետ.