Vítejte v ThumbnailCheckeru

Na ThumbnailChecker, dostupném z https://thumbnailchecker.com, je soukromí našich návštěvníků jednou z našich hlavních priorit.Tento dokument Zásady ochrany osobních údajů popisuje typy informací shromážděných a zaznamenaných ThumbnailCheckerem a způsob, jakým je využíváme.

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete další vysvětlení týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Pokrytí online aktivit

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na naše online aktivity a týkají se informací sdílených a/nebo shromažďovaných na webu ThumbnailChecker.Není relevantní pro žádná data shromážděná offline nebo prostřednictvím jiných kanálů, než je tato webová stránka.

Informace, které shromažďujeme

Osobní údaje, o jejichž poskytnutí nám budete požádáni, stejně jako důvody, proč o ně žádáte, vám budou sděleny v okamžiku, kdy o ně požádáme.

Pokud nás kontaktujete přímo, můžeme o vás obdržet další informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, obsah jakékoli zprávy a/nebo příloh, které nám zašlete, a jakékoli další informace, které nám chcete poskytnout.

Když si vytvoříte Účet, můžeme od vás vyžadovat kontaktní údaje, jako je vaše jméno, název společnosti, adresa a e-mailová adresa.

Záznam souborů

ThumbnailChecker dodržuje konvenční praxi používání souborů protokolu.Tyto záznamy jsou generovány, když návštěvníci vstoupí na webové stránky.Takové protokolování je standardní u hostingových společností a tvoří součást analýzy hostingových služeb.Podrobnosti sestavené prostřednictvím souborů protokolu zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typy prohlížečů, poskytovatele internetových služeb (ISP), datumová a časová razítka, odkazující/výstupní stránky a případně i počet kliknutí.Žádná z těchto informací není spojena s osobními údaji.Cílem těchto dat je rozpoznat trendy, spravovat web, sledovat navigaci uživatelů na webu a shromažďovat demografické poznatky.

Google DoubleClick DART cookie

Naše webové stránky spolupracují se společností Google jako s dodavatelem třetí strany.Google používá soubory cookie, označované jako soubory cookie DART, k zobrazování reklam návštěvníkům našich stránek v souladu s jejich interakcemi na www.thumbnailchecker.com a další online platformy.Návštěvníci si nicméně ponechávají možnost odmítnout používání souborů cookie DART prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google, které jsou k dispozici na následující adrese URL: https://policies.google.com/technologies/ads

Zásady ochrany osobních údajů reklamních partnerů

Chcete-li získat přístup k Zásadám ochrany osobních údajů každého reklamního partnera spojeného s ThumbnailCheckerem, prostudujte si poskytnutý seznam.

Reklamní servery a sítě třetích stran

Reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran využívají v reklamách a odkazech zobrazovaných na ThumbnailChecker technologie, jako jsou soubory cookie, JavaScript nebo Web Beacons.Tyto prvky jsou přímo přenášeny do prohlížečů uživatelů.V tomto procesu se automaticky shromažďuje vaše IP adresa.Tyto technologie slouží k měření účinnosti jejich reklamních kampaní a/nebo přizpůsobení reklamního obsahu viditelného na webových stránkách, které navštěvujete.

Je důležité si uvědomit, že ThumbnailChecker nemá schopnost přistupovat nebo spravovat soubory cookie používané inzerenty třetích stran.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

Vezměte prosím na vědomí, že zásady ochrany osobních údajů ThumbnailChecker se nevztahují na jiné inzerenty nebo webové stránky.Doporučujeme, abyste si prostudovali Zásady ochrany osobních údajů těchto reklamních serverů třetích stran, kde naleznete podrobnější informace.Tyto zásady zahrnují jejich postupy a pokyny, jak se odhlásit z konkrétních možností.

Pokud si to přejete, máte možnost deaktivovat soubory cookie úpravou nastavení ve vašem jednotlivém prohlížeči.Pro podrobnější informace týkající se správy souborů cookie pomocí konkrétních webových prohlížečů, laskavě navštivte příslušné webové stránky těchto prohlížečů.

Práva na ochranu osobních údajů CCPA (Neprodávejte mé osobní údaje)

Podle zákona CCPA mají spotřebitelé v Kalifornii specifická práva, včetně:

Právo na zveřejnění informací:

Můžete požádat, aby firma, která shromažďuje vaše osobní údaje, zveřejnila kategorie a přesné části osobních údajů, které o vás shromáždila.

Právo na výmaz údajů:

Můžete požádat, aby firma vymazala veškeré osobní údaje, které o vás shromáždila.

Právo na odstoupení od prodeje osobních údajů:

Můžete požádat, aby se firma případně zdržela prodeje vašich osobních údajů.Na žádost jsme povinni odpovědět do jednoho měsíce.Pokud chcete některé z těchto práv využít, kontaktujte nás.

Práva na ochranu osobních údajů GDPR

Zavázali jsme se zajistit, že budete plně informováni o svých právech na ochranu údajů.Každý uživatel má následující oprávnění:

Právo na přístup:

Můžete si vyžádat kopie svých osobních údajů.Za tuto službu může být účtován malý poplatek.

Právo na opravu:

Můžete požádat o opravu jakýchkoli informací, které považujete za nepřesné.Můžete nás také požádat o doplnění případných neúplných údajů.

Právo na výmaz:

Za zvláštních podmínek můžete požádat o výmaz svých osobních údajů.

Právo na omezení zpracování:

Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, a to za zvláštních podmínek.

Právo vznést námitku proti zpracování:

Proti našemu zpracování vašich osobních údajů můžete vznést námitku za určitých podmínek.

Právo na přenositelnost údajů:

Za určitých podmínek můžete požádat o předání vašich shromážděných údajů jiné organizaci nebo přímo vám.

Po odeslání žádosti máme jeden měsíc na odpověď.Chcete-li některé z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás.

Informace pro děti

Ochrana online zážitků dětí je pro nás klíčová.Vyzýváme rodiče a zákonné zástupce, aby aktivně sledovali, zapojovali se a/nebo dohlíželi na online aktivity svých dětí.

ThumbnailChecker vědomě neshromažďuje žádné osobní identifikační údaje od dětí mladších 13 let. Pokud máte podezření, že vaše dítě takové informace poskytlo na našich webových stránkách, důrazně vás žádáme, abyste nás neprodleně kontaktovali.Jsme odhodláni podniknout rychlé kroky k odstranění takových informací z našich záznamů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně aktualizovány.Doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali, abyste byli informováni o jakýchkoli úpravách.O těchto změnách vás budeme informovat zveřejněním revidovaných Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.Tyto revize nabývají účinnosti okamžitě, jakmile jsou zde zveřejněny.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.